698 623 007

Kontakt

ARTEDA KOMPLEKS
Artur Miałkowski

BIAŁYSTOK – Hryniewicze 64A
15=378 Białystok
tel. +48 698 623 007
e-mail: artur.mialkowski@wp.pl