698 623 007

Regulamin

REGULAMIN PRALNI DYWANÓW ARTEDA

Poniższy Regulamin Pralni obowiązuje we wszystkich pralniach i punktach przyjęć oraz przy odbiorze bezpośrednim od klienta firmy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki wykonania usług prania/czyszczenia dywanów.

II. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 1. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że dywan ma oznaczenie producenta, na którym zawarty jest sposób prania. W innym przypadku czyszczenie dywanu odbędzie się na ryzyko Zamawiającego.
 2. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za odklejenie materiału od warstwy usztywniającej, szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów, ubytek barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów.
 3. Dywany z wiskozy (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa (np. zesztywnienie włosa) i są przyjmowane wyłącznie na odpowiedzialność Zleceniodawcy.
 4. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu Shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa w trakcie użytkowania.
 5. Przy oddawaniu dywanu do punktu pośredniczącego lub pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
 6. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu dywanu ręcznie (środkami typu Vanish, Dywan Lux, itp.) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.
 7. Niemożliwe jest całkowite usunięcie plam (w szczególności z włókien pochodzenia naturalnego) z silnych barwników: kawy, herbaty, wina, barszczu, coca-coli, plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu, kału, wymiocin oraz ich zapachu, niektórych plam tłustych i niewiadomego pochodzenia, odbarwień.
 8. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach.
 9. Koszt i czas realizacji wykonania usługi jest ustalany indywidualnie ze Zleceniodawcą.

III. REKLAMACJE

 1. Pralnia uwzględnia reklamację klienta do 12 godzin od momentu odbioru dywanu.
 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie poprawnie wypełnionego druku przyjęcia dywanu lub paragonu.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 4. W przypadku, uszkodzenia, lub zaginięcia dywanu z winy Pralni wypłacane jest odszkodowanie, na podstawie dowodu zakupu dywanu (paragon, fv). Wartość określa również jego stan na dzień przyjęcia do Pralni.
 5. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotów powierzonych Pralni w terminie 14 dni od końca ustalonego terminu naliczana zostanie kwota 1zł – m2 za każdą dobę. A w przypadku nie odebrania w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia, przedmiot zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.